Đội ngũ phát triển

Lê Trung Trung

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi ở: TP.HCM

Vị Trí: Kỹ sư phần mềm

----------<>----------

  • 2018 – nay
    Kỹ sư phần mềm tại Công ty HOTIT
  • 2008 – 2018
    Làm việc tại Công ty Microgame - Senior Developer dự án Game và mạng xã hội Ola; Hợp tác xây dựng trò chơi Thời gian thực với công ty YAK – Cambodia; Hợp tác phát triển kênh thanh toán điện tử của công ty BONGYAK – Cambodia; Phát triển game online 12 Sứ Quân Online.
  • 2007 – 2008
    Hoạt động tại Công ty Asao Entertainment - Developer dự án Game J2ME.