Đội ngũ phát triển

Trần Quốc Thắng

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi ở: TP.HCM

Vị Trí: CTO

----------<>----------

  • 2009 - 2018
    Đồng sáng lập công ty Microgame - Chủ sở hữu mạng xã hội Ola và các game cho điện thoại di động trong vai trò CTO.
  • 2006 – 2009
    Hoạt động tại Công ty Cổ phần Asao Entertainment – Xây dựng hệ thống ngân hàng điện tử cho ngân hàng BIDC.
  • 2003 – 2006
    Làm việc tại Công ty Global Cybersoft - Tham gia dự án Recipe Management System, quản trị các đoạn mã điều khiển robot và thiết bị sản xuất chip bán dẫn cho các công ty bán dẫn của Nhật bản; Xây dựng phần mềm để soạn thảo, chỉnh sửa các tiến trình sản xuất chip bán dẫn.